Informacje dla obecnych i przyszłych członków LGT

Aby zostać naszym członkiem, należy uzyskać akceptację członków LGT, wydrukować deklarację członkowską, wypełnić ją  i przynieść na trening, a następnie uzyskać akceptację Zarządu.

Składka członkowska wynosi 200 zł/rok.

Członkowie (kolejność alfabetyczna wg nazwisk)

 1. Iwona Duda
 2. Rafał Duda
 3. Agnieszka Franiewska
 4. Paweł Franiewski
 5. Krzysztof Gnatiuk
 6. Łukasz Gruca
 7. Marek Harasimiuk
 8. Jerzy Hiller
 9. Tomasz Irzyk
 10. Justyna Jakubiec
 11. Michał Janczarek
 12. Piotr Konopka
 13. Magdalena Kornacka
 14. Mariusz Kosiński
 15. Tomasz Mach
 16. Dorota Miernicka
 17. Paweł Miłczak
 18. Hubert Obrusiewicz
 19. Sylwester Odziemczyk
 20. Eliza Pitura
 21. Adrian Polski
 22. Katarzyna Prygoń
 23. Barbara Pudło
 24. Dariusz Pudło
 25. Jerzy Siwczak
 26. Piotr Skwarek
 27. Elżbieta Spólnicka
 28. Artur Strug
 29. Wojciech Swatowski
 30. Marlena Teleon-Polska
 31. Adam Uliczny
 32. Joanna Warych
 33. Anna Zabłocka