Walne zebranie LGT oraz członkowie honorowi

1039

W minionym tygodniu miało miejsce walne zebranie członków Lubelskiej Grupy Triathlonu. Podczas zebrania doszło do głosowania zmian w statucie oraz regulaminie grupy mających na celu usprawnienia działania stowarzyszenia. Najbardziej podniosłym momentem spotkania było zaś podjęcie uchwały o powołaniu członków honorowych LGT. Tą zaszczytną otrzymały osoby, które:

poniosłY szczególne zasługi dla edukacji i praktyki w zakresie kultury fizycznej i
sportu ORAZ wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój LGT

Jednogłośnie tytuł członka honorowego otrzymali:

  • Barbara Pudło
  • Dariusz Pudło
  • Jerzy Hiller

Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za pracę i wkład wniesiony w rozwój stowarzyszenia.